Perfil do usuário

Tammi Jiles

Resumo da Biografia

đừng chỉ tạo Các đặc điểm dễ dàng tại thời điểm hiện ở mà xung quanh Sunshine Horizon Tôn Thất Thuyết Quận 4 còn có rất những dự án đang hình nên tạo thể gia tăng tiềm năng cho dự án này. đấy là việc mở rộng Các tuyến đường của quận 4 bao gồm: Đường Tôn Thất Thuyết mở rộng từ 20m lên 25m, đầu tư xây thêm bờ kè, công mĩ dọc Kênh Tẻ. Đường Nguyễn thiện nên mở rộng lên lộ giới 37m – 41m, Đường Nguyễn Khoái nâng cung cấp lên 25m và Đường Tôn Đản mở rộng lên lộ giới 30 – 46m. Còn Các dự án sắp được xây dựng là Cầu Thủ Thiêm 3 nối Tôn Đản Đối với Thủ Thiêm quận 2; Cầu Nguyễn Khoái sẽ được triển khai trước Tết âm lịch. Cầu Trần Đình Xu kết nối quận 1 và quận 4. Và thêm Cầu Kênh Tẻ 2 kết nối quận 4 và quận 7. Các dự án và dự án này sẽ đóng góp cải tất gắn kết giao thông và kích thích trị giá của BDS, trong số đó có căn hộ chung cư Sunshine Horizon. Từ Các Nhận xét trên tạo khả năng mấy dự án căn hộ chung cư Sunshine Horizon tạo các khả năng và ưu điểm về vị trí. chúng tôi nhận định rất cao đặc điểm về vị thế của dự án này.

doc ngay chung cu Sunshine