Perfil do usuário

Leonida Susana

Resumo da Biografia

Hiện tại cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển thì nguồn ngân sách đất xây dựng ngày tăng nhanh. Do vậy một số đơn vị thường hay thuê văn phòng ở các tòa nhà để làm trụ sở cho doanh nghiệp mình. Điều này vừa tiết kiệm ngân sách xây dựng vừa tạo được sự tiện lợi. Bài viết dưới đây là một số chú ý do Văn phòng ảo Office168 tổng hợp dành cho bạn khi có ý định thuê văn phòng.

Danh sách 5 điều nên chú ý khi thuê văn phòng