Perfil do usuário

Treva Stucker

Resumo da Biografia

Với sự phát triển của điện thoại thông minh; tiếp thị trên điện thoại di động là hình thức thông dụng nhất để phân tán dữ liệu và thông tin đến người sử dụng. Trong thời đại 4.0 hiện nay; người sử dụng máy tính đang dần chuyển sang dùng di động. Do đó South Edge Digital tin rằng chúng ta, những người làm Digital Marketing phải luôn luôn không ngừng cải thiện giao diện cùng tốc độ.

Marketing kỹ thuật số hướng đến người sử dụng di động