Perfil do usuário

Roxann Garrigan

Resumo da Biografia

Sử dụng chiến lược Digital marketing hiệu quả sẽ thu hút được lượng khách hàng lớn. Marketing kỹ thuật số mang lại cơ hội kêu gọi hành động mua hàng của khách hàng ngay lập tức. Có nhiều chiến lược giúp bạn chuyển từ kêu gọi khách hàng đưa tới hành động mua hàng. Kêu gọi hành động mua hàng cho mọi người biết họ thường làm gì khi đến website của các bạn. Khách hàng có thể đọc bài blog, tải xuống một cái gì đó, đăng ký hoặc mua hàng. Marketing kỹ thuật số cung cấp cho mọi người mọi biện pháp. Để các bạn lựa chọn và tìm ra cho mình biện pháp riêng để tiếp cận; và khiến họ đưa ra quyết định mua hàng.

Vai trò của Digital marketing cùng triển vọng nâng cao hiệu quả kinh doanh