Perfil do usuário

Keith Freyer

Resumo da Biografia

Laboratoria analityczne, gdzie wykonuje się głównie różnego wariantu analizy chemiczne, biologiczne lub medyczne. Z tego powodu nie każde laboratoria poddają się kontrolom - szczególnie w kwestii, gdy testy na ojcostwo czy wykonywane są „przy okazji”.

anchem