Perfil do usuário

Jantz Jennell

Resumo da Biografia

kinh nghiem 2 lớp học kế toán thực hành tổng hợp ko hầu hết chứng trong khoảng biên bản bàn giao hàng hóa , hợp đồng , chứng trong khoảng trả tiền // Tại thời khắc thanh kiểm tra chưa với chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt có hóa đơn trên 20tr, quá thời hạn thanh toán trong giao kèo không có biên bản gia hạn thanh toán ..

Kinh Nghiem 4 Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Thuc Hanh