Perfil do usuário

Rees Delaine

Resumo da Biografia

Con đường sinh sống Canada phương án đầu tư thì theo chia sẻ từ công ty định cư First Global Visa, điều kiện hàng đầu là nhà đầu tư phải có số vốn kinh doanh ít nhất đạt 1.000.000 CAD và thể hiện được tài sản cá nhân đảm bảo cho cuộc sống tại đất nước này từ 1.600.000 CAD trở lên.

Cư trú đầu tư là một lựa chọn cư trú rất được quan tâm của các nhà kinh doanh trên toàn thế giới