Perfil do usuário

Kris Ritchie

Resumo da Biografia

Bởi biện pháp gây chú ý người lao động có tay nghề, chính phủ Canada đã tạo ra chương trình này để mở rộng sự tìm kiếm nguồn lao động tốt trên toàn cầu. Tiêu chí để được sinh sống Canada theo diện này là có được một việc làm ổn định với kinh nghiệm trên 1 năm theo mục lục những công việc được quy định trong định cư diện tay nghề. Đồng thời, người định cư còn phải khẳng định được thu nhập, mức tài sản đảm bảo cuộc sống của mình và những người trong gia đình nếu có tại Canada.

Cư trú quốc gia Canada Skilled Worker được xem là một con đường cư trú vô cùng thông thoáng tại quốc gia này.