Perfil do usuário

Rusk Keva

Resumo da Biografia

Cuộc sống ở quốc gia du học là điều luôn dành được nhiều sự chú ý từ du học sinh Việt Nam. Có thể khẳng định, môi trường sinh hoạt là điều ảnh hưởng đến rất nhiều việc học tập, cuộc sống của du học sinh Việt. Môi trường sống ở đất nước du học là điều mà các bạn phải để ý. Trước khi đi đến một đất nước trên thế giới du học , chúng ta phải tìm hiểu rõ về lối sống, cách sinh hoạt, di chuyển, ăn uống thường nhật của người dân nước đó… Để từ đó, giúp chúng ta tránh được vấn đề ngạc nhiên văn hóa, đem lại cảm giác tự nhiên, không xa lạ khi đi du học.

Cuộc sống của du học sinh tại đất nước du học