Perfil do usuário

Roland Andrade

Resumo da Biografia

Dưới góc nhìn là con nhà nông và chuẩn bị đi học ở nước ngoài với ngân sách gần như 0 đồng, bản thân tôi luôn đắn đo làm thế nào có thể sinh sống trong Ottawa. Tất cả trường đại học đều có ít hoặc hầu như không có chính sách ưu đãi về học tập cho du học sinh quốc tế. Đi học đất nước Canada làm cho các bạn cảm thấy trân trọng đồng tiền ba mẹ đã kiếm gửi cho con em ăn học.

Học bổng không hề khủng như tưởng tượng