Perfil do usuário

Lacourse Mitchel

Resumo da Biografia

Khi đặt chân đến nơi mình sẽ gửi gắm nhiều ước mơ, hoài bão đúng là rất khác so với sự tưởng tượng của chúng ta. Cuộc sống độc lập tất cả đều tự bản thân mình làm, tự mình tìm hiểu và tự mình giải quyết. Nguồn tài chính hạn hẹp khiến bạn phải nghĩ đủ cách để xoay sở, sắp xếp giờ làm thêm và giờ học phù hợp để không bị ảnh hưởng tới quá trình học tập, tiếp nhận kiến thức vốn ngôn ngữ để có thể bắt nhịp được những bài giảng trên lớp, hòa nhập vào thế giới mới với nhiều bạn khác trên toàn thế giới.

Điều bỡ ngỡ khi lần đầu đặt chân tới nơi mình du học