Perfil do usuário

Javier Kiara

Resumo da Biografia

Nhiều bạn cảm thấy phải cần mẫn học tiếng Anh cho đến khi mình am hiểu tất cả các từ vựng, học tất cả các ngữ pháp thì đến khi đó bản thân sẽ giao tiếp và sử dụng tiếng Anh hoàn hảo. Nhưng đây không phải là biện pháp hay, bởi có rất nhiều từ mới và ngữ pháp mới, đợi đến khi biết hết thì e rằng phải mất thời gian rất lâu. Cách tốt nhất là hãy chấp nhận rằng mình luôn có vấn đề trong giao tiếp và khi bạn đối diện thì sẽ tìm ra cách giải quyết. Vì vậy việc giao tiếp ngay từ những ngày đầu học sẽ giúp các bạn sớm tìm ra cách giải quyết.

Chờ đợi trở nên hoàn hảo rồi mới giao tiếp