Perfil do usuário

Brooke Matsuda

Resumo da Biografia

NovaWorld Hồ Tràm cũng đa dạng các loại hình đầu tư như: Shophouse, Villas, Biệt Thự View biển, Căn hộ, Condotel, Nhà Phố Đơn lập và Song lập

Nova World Ho Tram