Perfil do usuário

Vernita Mariko

Resumo da Biografia

Trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh thì mang lại nhiều lợi thế. Phỏng vấn thị thực du học dễ rớt hơn thị thực đi chơi, đi làm việc. Việc phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ khá là hên xui. Việc phỏng vấn phụ thuộc nhiều vào người phỏng vấn chứ không có quy định như thế nào để đậu thị thực, cho nên không ai biết trước được cần làm như thế nào.

Tâm sự xin Thị thực Hoa Kỳ