Perfil do usuário

Aichele Kinnaird

Resumo da Biografia

Sofia, Varna, Pleven… và chủ yếu kiếm sống bằng nghề kinh doanh hàng may mặc, thủ công mỹ nghệ, nông sản phẩm. Đại đa số cộng đồng người Việt Nam tại đây sống đoàn kết, ổn định làm ăn, tôn trọng pháp luật và hòa đồng với quốc gia Bulgaria

Cuộc sống và công việc của cộng đồng công dân Việt Nam ở quốc gia Bulgaria